Informatieavond 13 januari

25 januari 2022

Donderdagavond 13 januari is een digitale informatieavond georganiseerd over het voorontwerp bestemmingsplan van Bedrijvenpark de Kroon. Het doel van deze avond was om mensen te informeren over de inhoud van dit voorontwerp, voornamelijk gericht om omwonenden en directe betrokkenen.

Tijdens de informatieavond is het voorontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende procedure in grote lijnen gepresenteerd. Vervolgens was er ruimte voor vragen en feedback.

Verder waren er enkele inhoudelijke vragen van geïnteresseerden, bijvoorbeeld of de verkaveling al definitief is en of er al voorinschrijving gestart is. Beide vragen kunnen met ‘nee’ worden beantwoord op dit moment. Om op de hoogte te blijven is het wel mogelijk om je als geïnteresseerde in te schrijven via deze website, dan word je op de hoogte gehouden door de makelaars.

De presentatie en het complete verslag met vragen en antwoorden van de informatieavond en meer informatie over het bestemmingsplan vind je op de website van de gemeente IJsselstein.

Voorontwerp bestemmingsplan ter inzage

23 december 2021

De volgende stap in de ontwikkeling van bedrijvenpark De Kroon is gezet. Op dit moment ligt het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage tot en met 3 februari 2022. Hiermee hebben omwonenden en direct belanghebbenden de mogelijkheid om het voorontwerp in te zien en hierop te reageren.

Met de ontwikkeling van de huidige, voornamelijk agrarische, gronden tot bedrijvenpark De Kroon zal worden voorzien in de lokale en (sub)regionale behoefte aan een bedrijventerrein. De planlocatie heeft een totale oppervlakte van 19 hectare, waarvan 9 hectare aan uitgeefbare kavels zal worden gerealiseerd.

Inzage voorontwerp bestemmingsplan

Het voorontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein De Kroon IJsselstein is digitaal te raadplegen op de website RuimtelijkePlannen.nl. U kunt daar zoeken op adres of op het kenmerk NL.IMRO.0353.DeKroon-Vo01

Daarnaast wordt er een online informatiebijeenkomst georganiseerd, om eventuele vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden. Deze vindt plaats op 13 januari 2022 om 19.30 uur en aanmelden kan tot 12 januari door een e-mail te sturen aan info@ijsselstein.nl onder vermelding van ‘Bijeenkomst De Kroon zaaknummer 1061105’. Na aanmelding ontvangt u in januari een Zoomlink om in te loggen bij de bijeenkomst.

Let op: tijdens deze bijeenkomst wordt enkel een toelichting gegeven op het bestemmingsplan. Wenst u nadere informatie over een bedrijfskavel, dan kunt u uw gegevens achterlaten via het interesseformulier op deze website.

Het vervolg

Na deze ter inzagelegging en eventuele aanpassingen, zal vervolgens de formele procedure worden opgestart voor het ontwerp van het definitieve bestemmingsplan. De verwachting is dat er eind 2022, met een uitloop naar begin 2023, een definitief bestemmingsplan ligt.

 

Ondertekening ontwikkeling Bedrijventerrein ‘De Kroon’

4 juni 2021

Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst door wethouder Bekker en de heer Van Wijk, directeur van Van Wijk Ontwikkeling is een grote stap gezet in de ontwikkeling van het bedrijventerrein ‘De Kroon’. Het nieuwe bedrijventerrein van circa 9 hectare groot ligt ingeklemd tussen de A2 en de N210 bij IJsselstein en is de laatste zichtlocatie in deze regio die ontwikkeld wordt.

Wethouder Bekker: “Bedrijvenpark De Kroon is een zeer gewenste uitbreiding op de bestaande bedrijventerreinen in onze stad. Een prachtige locatie om reeds gevestigde ondernemers in IJsselstein nieuwe kansen te bieden én een plek met grote aantrekkingskracht voor nieuwe bedrijven om zich in onze stad te vestigen. Een enorme boost voor ons economisch klimaat en werkgelegenheid voor onze inwoners. Ik ben heel blij met de ondertekening van deze overeenkomst waarmee we een grote stap zetten in de ontwikkeling van De Kroon.”

Ontwikkelaar Van Wijk is een lokale partij uit Nieuwegein die de grond gaat ontwikkelen. Directeur Van Wijk: “Bedrijvenpark De Kroon is straks de perfecte uitvalsbasis voor bedrijven die zich willen vestigen op een prominente locatie in Midden-Nederland. Gezien de locatie besteden wij veel aandacht aan het groene karakter van het bedrijvenpark. Er is veel ruimte voor water en groen, waarmee we een goede overgang creëren naar het landschap. Waar mogelijk behouden we zoveel mogelijk bomen of gaan we herplanten, zodat er een mooie ecologische verbinding ontstaat met de bestaande natuur. Door de ligging van het bedrijventerrein zijn bijna alle kavels zichtlocaties, wat het een unieke locatie maakt. Al met al hebben we er heel veel vertrouwen in dat we samen met de gemeente hier een juweel van een bedrijventerrein gaan realiseren, waar veel ondernemers zich met plezier zullen vestigen.”

Naar verwachting wordt na de zomer gestart met de bestemmingsplanprocedure en als alles verloopt volgens planning zullen de bedrijfskavels begin 2022 in verkoop gaan. De verkoop verloopt via bedrijfsmakelaars Brecheisen en Oranjeborch, waar u voor meer informatie terecht kunt.

© 2024 Bedrijvenpark De Kroon | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Grafisch ontwerp ThumbsUp | Technische realisatie Sieronline B.V.