Voorontwerp bestemmingsplan ter inzage

De volgende stap in de ontwikkeling van bedrijvenpark De Kroon is gezet. Op dit moment ligt het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage tot en met 3 februari 2022. Hiermee hebben omwonenden en direct belanghebbenden de mogelijkheid om het voorontwerp in te zien en hierop te reageren.

Met de ontwikkeling van de huidige, voornamelijk agrarische, gronden tot bedrijvenpark De Kroon zal worden voorzien in de lokale en (sub)regionale behoefte aan een bedrijventerrein. De planlocatie heeft een totale oppervlakte van 19 hectare, waarvan 9 hectare aan uitgeefbare kavels zal worden gerealiseerd.

Inzage voorontwerp bestemmingsplan

Het voorontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein De Kroon IJsselstein is digitaal te raadplegen op de website RuimtelijkePlannen.nl. U kunt daar zoeken op adres of op het kenmerk NL.IMRO.0353.DeKroon-Vo01

Daarnaast wordt er een online informatiebijeenkomst georganiseerd, om eventuele vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden. Deze vindt plaats op 13 januari 2022 om 19.30 uur en aanmelden kan tot 12 januari door een e-mail te sturen aan info@ijsselstein.nl onder vermelding van ‘Bijeenkomst De Kroon zaaknummer 1061105’. Na aanmelding ontvangt u in januari een Zoomlink om in te loggen bij de bijeenkomst.

Let op: tijdens deze bijeenkomst wordt enkel een toelichting gegeven op het bestemmingsplan. Wenst u nadere informatie over een bedrijfskavel, dan kunt u uw gegevens achterlaten via het interesseformulier op deze website.

Het vervolg

Na deze ter inzagelegging en eventuele aanpassingen, zal vervolgens de formele procedure worden opgestart voor het ontwerp van het definitieve bestemmingsplan. De verwachting is dat er eind 2022, met een uitloop naar begin 2023, een definitief bestemmingsplan ligt.

 

© 2024 Bedrijvenpark De Kroon | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Grafisch ontwerp ThumbsUp | Technische realisatie Sieronline B.V.